Startsidan

Ny utredning om tågbuller i Örtofta

Eslövs kommun måste genomföra en ny utredning om buller från tågen i Örtofta. Det anser mark- och miljödomstolen i Växjö.
Boende i Örtofta har under lång tid framfört klagomål på buller från tågtrafiken. Problemen ökade efter en ombyggnad av bangården.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv beslöt i april 2008 att förelägga Banverket att vidta bullerdämpande åtgärder. Det beslutet upphävdes av länsstyrelsen.

Eslövs kommun och fyra privatpersoner överklagade länsstyrelsens beslut och krävde att bullerdämpande åtgärder skulle genomföras.

Mark- och miljödomstolen i Växjö har nu upphävt både Eslövs kommuns och länsstyrelsens beslut. Domstolen anser att det krävs en ny utredning.

Domstolen delar länsstyrelsens uppfattning att kostnaden för bullerplank längs hela stationsområdet i Örtofta är oskäligt.

Men ombyggnaden av bangården kan ha medfört ändrade bullerförhållanden, skriver domstolen. De klagande har framfört att godstågen till och från sockerbruket framförs på ett sådant sätt att boernde utsätts för momentana ljud.

Det är möjligt att denna del av ombyggnaden skulle kunna betraktas separat och då tillämpa riktvärden för ny- och ombyggnad för denna del, eftersom ombyggnaden kan anses vara en större ombyggnad av det lokala spårområdet.

Mark- och miljödomstolen förklarar att det saknas underlag för en närmare bedömning av vilka åtgärder som kan vara skäliga. Därför upphävs besluten och ärendet återförvisas för utredning.

Utredningen ska enligt domstolen omfatta åtgärder som står i proportion till de störningar som direkt orsakas av tågtrafiken inom bangården och på stickspåret, efter ombyggnaden.

Senast ändrad:
2011-05-30

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se