Startsidan

Ny stenläggning framför stationshuset

Området framför järnvägsstationen i Eslöv ska bli mer tillgängligt. Ett par av gångstråken ska få ny och jämnare stenläggning.
En stor ombyggnad av området framför järnvägsstationen i Eslöv genomfördes förra året. Grundtanken var att skapa en vackrare yta. Därför valdes smågatsten av granit.

Beläggningen med gatsten fick kritik av handikapporganisationer och enskilda. De begärde i en skrivelse till länsstyrelsen att den skulle ålägga Eslöv att skapa släta stråk på området.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt vid senaste sammanträdet att området ska bli mer tillgängligt.

Det innebär att smågatstenen ersätts av sågad och flammad gatsten på ett par områden. Stråken får en slätare yta. Kostnaden beräknas till 100 000 kronor.

Senast ändrad:
2011-01-27

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se