Startsidan

Ny skollag kräver rutiner för klagomål

I den nya skollag som träder i kraft den 1 juli står det att "Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt ställe".
Rutiner för klagomål ingår alltså i den skollag som träder i kraft den 1 juli. I den nya skollagen ingår också att om det vid uppföljning framkommer att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
 
Eslövs kommun har redan en e-tjänst för beröm/klagomål, en e-tjänst som kan användas utan e-legitimation. Här finns möjlighet att framföra synpunkter på all kommunal utbildnings-verksamhet, från förskola till gymnasieskola.

Till rätt förvaltning
Glöm inte att markera om det gäller förskola, grundskola eller gymnasieskola, så att synpunkten kommer till rätt förvaltning.
 
Det går även bra att framföra synpunkter i traditionellt brev. Adressen är Eslövs kommun, 241 80 Eslöv. Skriv på kuvertet om det gäller förskola, grundskola eller gymnasium. I brevet ber vi dig ange vad din synpunkt gäller.

Gärna förslag till förbättring
Lämna gärna förslag till förbättring. Om du redan har varit i kontakt med någon ber vi dig ange detta. Skriv ditt namn, din adress och ditt telefonnummer så att vi kan återkomma med svar. Du kan även välja att vara anonym.

Senast ändrad:
2011-06-30

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se