Startsidan

Ny plan för kvarter i centrala Eslöv

Eslövs kommun ska planera en förnyelse av kvarteret Färgaren mellan Södergatan och Kanalgatan i centrala Eslöv.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Miljö och Samhällsbyggnad i uppdrag att pröva möjligheten till bostads- och centrumbebyggelse i kvarteret.

Eslövs kommun äger flera fastigheter i kvarterets södra del, längs Villavägen. En är den före detta brandstationen, som genom sin historia har ett kulturhistoriskt värde.

Dessutom äger kommunen två obebyggda fastigheter i området. Den ena används för närvarande som parkeringsplats.

Att möjliggöra bebyggelse i detta centrala läge är önskvärt och i linje med de prioriterade målen, förklarar utskottet. Ett mål är ett långsiktigt hållbart Eslöv.

Senast ändrad:
2011-09-14

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se