Startsidan

Ny planering för grundskolan i Eslöv

Källebergsskolan kan ersätta Östra skolan i Eslöv redan till hösten nästa år. Det framgår av en ny planering för grundskolan.
Skolverket har godkänt att Karl-Oskar Utbildning AB och Move Eslöv AB startar nya grundskolor i Eslöv från höstterminen nästa år.

En etablering av två nya skolor, båda med årskurs 6-9, kan innebära stora förändringar i den kommunala verksamheten.

En sådan satsning innebär att nystartade Källebergsskolan hotas av nerläggning. Att satsa på årskurs 7-9 där skulle ge en stor och dyr överkapacitet.

Samtidigt kan det bli en fördel. Efter anpassning och komplettering kan hela Östra skolans verksamhet flyttas till Källebergsskolan.

Det är inte klart om de nya friskolorna kan starta sin verksamhet hösten nästa år. Därför är det också osäkert hur den kommunala verksamheten ska organiseras.

Senast ändrad:
2011-09-16

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se