Startsidan

Ny hemsida dröjer ytterligare

På grund av tekniska problem dröjer det ytterligare ett par dagar innan Eslövs kommuns nya hemsida kan lanseras. Ombyggnaden av kommunens hemsida har pågått i ett par veckor.
Ambitionen var att få visa Eslövs kommuns hemsida för allmänheten redan i måndags men tekniska problem satte stopp. Det kan dröja ytterligare ett par dagar innan premiären.

Under ombyggnadstiden har också publiceringen, förutom på startsidan, stoppats. Detta innebär att inga sidor har kunnat uppdateras sedan i början av förra veckan.

Anpassningar till nya hemsidan
Den uppmärksamme läsaren har säkert också observerat att sidorna på den nuvarande hemsidan i vissa delar också har fått ett nytt typsnitt. Även detta är en anpassning till den nya hemsidan.
 
Med den nya hemsidan ska det bli lättare för kommuninvånare och besökare att hitt den information de söker och även utföra tjänster på kommunens webbplats.

Erbjuda mer service
Målsättningen med den nya hemsidan är att den överhuvudtaget ska erbjuda mer service. En del av den gamla informationen har tagits bort och ersatts med en enklare struktur och ett färre antal sidor.

 

Senast ändrad:
2011-10-19

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se