Startsidan

Ny detaljplan för hotellkvarteret i Eslöv

Den nya detaljplanen för hotellkvarteret i centrala Eslöv kan försenas ett par månader. Kommunstyrelsens arbetsutskott vill ha ett normalt planförfarande.
Det har varit flera turer kring arbetet med en ny detaljplan för hotellkvarteret i Eslöv. För närvarande gäller ett beslut om enkelt planförfarande.

Den stora skillnaden mellan enkelt och normalt planförfarande är att sakägare och andra berörda får en andra möjlighet att yttra sig över förslaget i samband med en utställning.

En utställning av förslaget innebär att arbetet med planen utökas med ett par månader. Arbetsutskottet vill ha den modellen.

— Eftersom det har blivit en diskussion om enkelt planförfarande och talats om att det är odemokratiskt föreslår vi ett normalt planförfarande, säger kommunalrådet Henrik Wöhlecke.

— Vi vill inte driva fram ett beslut. Normalt planförfarande innebär att det tar lite längre tid. Men jag tvivlar på att det blir ett annat resultat.

Arbetsutskottets förslag om normalt planförfarande skickas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Senast ändrad:
2011-09-28

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se