Startsidan

Ny detaljplan för hotellfastigheten

Stadsbyggnadskontoret ska ta fram ett förslag till ny detaljplan för hotellfastigheten i centrala Eslöv. En enig nämnd står bakom beslutet.
Fastighetsägaren, Hotellfastigheter i Kalmar AB, har hos kommunen ansökt om ändring av detaljplanen för fastigheten. Önskemålet är att även bostäder ska tillåtas i huset. Enligt gällande plan får fastigheten enbart innehålla affärer och hotell.

Arbetet ska genomföras som ett normalt planförfarande. Verksamheten i fastigheten bedöms ha stor betydelse för stadens liv och karaktär. Frågor kring hotellets, handelns och annan centrumverksamhets roll och fortlevnad ska ingå i arbetet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sa enhälligt ja till att detaljplanearbetet ska starta. Det kan dröja närmare ett år innan en ny detaljplan är klar.

Senast ändrad:
2011-03-17

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se