Startsidan

Ny bowlinghall för högst 35 miljoner

En bowlinghall med tio banor ska byggas vid Karlsrobadet i Eslöv. Kostnaden för hallen blir högst 35 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen sa enhälligt ja till satsningen på en ny bowlinghall. Kommunägda Eslövs industrifastigheter AB, Eifab, svarar för satsningen.

I kommunstyrelsens beslut ingår att bowlinghallen får kosta högst 35 miljoner och att ett hyresavtal för hela Karlsrobadet ska tas fram när upphandlingen är genomförd.

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till satsningen. Berörda föreningar har deltagit i förberedelserna.

I ett yttrande förklarar nämnden att det är viktigt att den nya bowlinghallen är klar till seriespelsstarten i augusti-september 2012.

Bowlingklubbarna drabbades hårt av branden i Norrevångshallen. De fick ökade kostnader för resor och några föreningar har redan förlorat medlemmar.

Ärendet om bowlinghallen går nu vidare till kommunfullmäktige.

Senast ändrad:
2011-06-08

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se