Startsidan

Nya verksamheter i brandstation

Tidigare brandstationen i Löberöd ska användas till någon form av verksamhet, eventuellt kombinerat med bostad.
Det anser kommunstyrelsens arbetsutskott, som uppdrar åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan.

Räddningstjänsten Syd flyttade nyligen in i nya lokaler i Löberöd och kommunen har inte något behov av den tidigare brandstationen.

I nuvarande plan för området, antagen 1923, anges att marken ska användas för bostadsändamål.

Eslövs kommun vill att byggnaden bevaras men tror att det blir svårt att sälja den om den bara får användas som bostad. Därför begär utskottet en planändring.

Senast ändrad:
2011-06-16

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se