Startsidan

Nya värmesensorer sätts upp

Nu har arbetet med att sätta upp fler värmesensorer på Eslövs kommuns byggnader påbörjats. I denna omgång placeras värmesensorer även på byggnader i kommunens mindre orter.
Det är främst vid kommunens skolor som värmesensorerna ska sättas upp. Detta för att i första hand skydda byggnaderna från bränder och skadegörelse.
 
Redan nu finns 23 värmesensorer placerade på flera kommunala byggnader i Eslövstätort. Nu utökas satsningen på värmesensorer för att ytterligare öka säkerheten. Det som nu sätts upp är sju nya värmesensorer i Eslövs tätort och fem vardera i Löberöd, Harlösa och Flyinge. Den totala kostnaden för de nya värmesensorerna blir då 1,7 miljon.

Betydligt mindre skadegörelse 
Det var efter de omfattande bränderna i Eslöv i fjol som kommunen fattade beslutet om att de första värmesensorerna skulle installerats vid kommunens byggnader. Satsningen har också visat sig vara en god investering som har lett till betydligt mindre skadegörelse och klotter.

Vid ett tillfälle hann också väktare förhindra en brand på en skola efter utslag i en värmesensor. Det var ett par ynglingar som eldade och tände fyrverkerier intill en skola i Eslöv. De greps också av polis i samband med händelsen.

Reagerar på värme
Värmesensorerna är alltså inga kameror och kräver därför inget tillstånd att sätta upp. Sensorerna reagerar på värme, det går att se skillnad på till exempel en människa och en hund/katt. Men det är omöjligt att identifiera en person med hjälp av sensorerna.brödtext

Senast ändrad:
2011-07-11

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se