Startsidan

Nya tomter vid Fasanvägen i Flyinge

Fem nya tomter ska iordningsställas vid Fasanvägen i Flyinge. Tomterna kommer att säljas genom kommunens tomtkö.
Kostnaden för att iordningställa de fem tomterna beräknas till 2,71 miljoner kronor. Den stora kostnaden är en utbyggnad av Fasanvägen enligt gällande detaljplan.

Försäljningen av tomterna ska täcka kommunens kostnad för mark, gata, geoteknisk undersökning, fastighetsbildning och administration.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker att tomterna norr om Fasanvägen säljs för 410 000 kronor och tomterna söder om Fasanvägen säljs för 630 000 kronor.

Tomterna norr om vägen är på cirka 680 kvadratmeter och tomterna söder om vägen är på cirka 1300 kvadratmeter.

Kommunfullmäktige ska behandla förslaget till tomtpriser.

Senast ändrad:
2011-06-17

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se