Startsidan

Nya avloppsledningar för fyra miljoner

Avloppsledningen i en del av Östergatan i Eslöv är i mycket dåligt skick. Nu ska nya ledningar läggas för nära fyra miljoner.
Befintlig ledning i Östergatan mellan Kvarngatan och Verkstadsvägen i Eslöv är i mycket dåligt skick. Risken för omfattande skador och olägenheter är stor om ledningen kollapsar.

Satsningen på nya ledningar innebär att det blir så kallat duplikat system i området, en ledning för avloppsvatten och en för dagvatten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid senaste sammanträdet igångsättningstillstånd för arbetet. Kostnaden är 3 759 000 kronor exklusive moms.

Senast ändrad:
2011-05-26

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se