Startsidan

Nej till utökad parkeringstid i centrum

En enig kommunstyrelse avstyrker förslaget om utökad parkeringstid i centrala Eslöv, från två till fyra timmar.
Lennart Nielsen (MP) motionerade hösten förra året om att utöka den tillåtna parkeringstiden på centrumnära p-platser från högst två till förslagsvis fyra timmar.

Motiveringen var att den nuvarande tidsgränsen är för snäv för att folk skulle få glädje av utbudet i Eslövs centrum.

I svaret hänvisar kommunstyrelsen till en utredning från 2001. Den visar att över hälften av dem som hade ärenden kring Stora torg parkerade mindre än en halvtimme.

Endast en femtedel parkerade längre tid än två timmar. För dessa finns 24-timmars parkering på rimligt avstånd från Stora torg.

Kommunstyrelsen anser att längre parkeringstid medför sämre tillgänglighet till centrum, eftersom omsättningen på p-platserna minskar.

Senast ändrad:
2011-02-02

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se