Startsidan

Nej till utfasning av små förskolor

Barn- och familjenämnden sa enhälligt nej till förslaget om utfasning av små förskolor. Hela förslaget avslogs vid nämndens möte.
I förslaget till beslut ingick att nämnden skulle sträva efter att ha större enheter. Konkret innebar det att sju förskolor med två avdelningar skulle avvecklas.

Dessutom ingick att nämnden skulle begära pengar till att snarast bygga om Teknikcentrum vid Bergagymnasiet till förskola.

Ett tredje förslag var tidigareläggning av den planerade förskolan på Bäckdalaområdet i sydvästra Eslöv.

De nya större förskolorna skulle ersätta de mindre enheterna men även täcka behovet av fler förskoleplatser.

Nämnden sa nej till alla tre förslagen.

Senast ändrad:
2011-04-14

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se