Startsidan

Nej till två vindkraftverk i Reslöv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv avslår en ansökan om bygglov för två vindkraftverk i Reslöv.
Ansökan om bygglov gällde två 140 meter höga vindkraftverk på fastigheten Reslöv 7:2. 1,5 kilometer väster om fastigheten finns en grupp med fyra vindkraftverk och 1,6 kilometer öster om området två vindkraftverk.

20-talet boende i området yttrade sig negativt om satsningen medan fyra var positiva. Kävlinge kommun avstyrkte och hänvisade till att det ska vara minst tre-fem kilometer mellan grupper av vindkraftverk.

Företaget som lämnade in ansökan framförde att området enligt översiktsplanen är lämpligt för vindkraft. Företaget förklarade också att satsningen inte skulle påverka landskapsbilden i större omfattning eftersom det redan finns vindkraft i området.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att det finns fler som vill satsa på vindkraft i området. Det motiverar att inga bygglov för vindkraft beviljas i området utan att en samordning genom detaljplan eller tillståndsprocess genomförs.

Senast ändrad:
2011-02-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se