Startsidan

Nej till privatisering av vård och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden i Eslöv har inte några planer på att upphandla eller sälja ut någon del av sin verksamhet.
Det förklarar nämnden i ett yttrande över en motion om fritt val av vård- och omsorgsboende. Motionen kommer från folkpartiets fullmäktigegrupp.

I motionen ingår ett yrkande att verksamheten vid något eller några av de vård- och omsorgsboende som drivs av kommunen ska upphandlas eller säljas.

I Eslövs kommuns mål för mandatperioden ingår att det ska bli möjligt för fler privata vårdgivare att etablera sig i Eslöv, när behoven ökar.

Vård- och omsorgsnämnden säger nej till privatisering av befintlig verksamhet. Beslutet togs med sex röster mot fem.

Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Senast ändrad:
2011-09-08

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se