Startsidan

Nej till moderna balkongräcken

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv avslår en ansökan om bygglov för moderna balkongräcken på en fastighet i centrala Eslöv.
HSB Skåne planerar att renovera balkongerna på fastigheten Garvaren 17 vid Malmgatan i centrala Eslöv.

I samband med renoveringen vill HSB byta ut befintliga smidesräcken mot nya, högre räcken i aluminium. De uppfyller gällande säkerhetskrav.

Ansökan om bygglov avslogs vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde.

Befintliga smidesräcken är tidstypiska och viktiga ur bevarandesynpunkt enligt plan- och bygglagen, förklarar nämnden.

Det är fullt möjligt att renovera, höja och använda räckena igen.

Senast ändrad:
2011-04-20

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se