Startsidan

Nej till hästgård nära vindkraftverk

Eslövs kommun säger för första gången nej till ett planerat bostadshus på grund av närheten till ett vindkraftverk.
Miljö och Samhällsbyggnad har fått in en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av en hästgård i Holmbytorp vid Holmby. Cirka 450 meter från den planerade bebyggelsen finns ett vindkraftverk.

Fastighetsägaren har förklarat att det inte blir någon störning. Den nya utredningen om ljud från vindkraftverk visar att det planerade huset ligger utanför den zon som inte bör bebyggas, förklarar han.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delar inte den åsikten. Ljudnivån vid hästgården kommer att ligga mycket nära 40 decibelgränsen och därför bedöms inte platsen vara lämplig för en ny hästgård.

Med den motiveringen ger nämnden negativt förhandsbesked.

Senast ändrad:
2011-03-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se