Startsidan

Nej till åtta uterum vid Trollenäsvägen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden säger nej till åtta uterum vid Trollenäsvägen i Eslöv. Det skulle ge ett "bråtigt" intryck.
Götenehus AB hade ansökt om bygglov för uterum på fastigheterna 1-8 i kvarteret Slätten på Elkullen-området. Husen ligger längs Eslövs infart vid Trollenäsvägen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslog ansökan av flera skäl. Ett är att byggrätten på sex av tomterna redan är fullt utnyttjad. Detaljplanen för området är ny.

En annan motivering är att uteplatserna skulle försvinna om uterum byggdes. Husen är byggda så att det finns skyddade uteplatser mellan husen.

Nämnden anser också att byggnadernas huvudkropp, putsfasad och fönstersättning skulle döljas av uterummen och att det skulle beröva husen sin karaktär och helhetsverkan.

Husen är tydligt exponerade mot allmän plats och infart, vilket gör uterummen tveksamma ur stadsbildssynpunkt, förklarar nämnden.

Senast ändrad:
2011-05-17

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se