Startsidan

Nej till åtgärder mot råkor i Stehag

Länsstyrelsen i Skåne har för andra gången sagt nej till åtgärder mot råkorna i ett bostadsområde i Stehag.
Boende anser att råkorna är en sanitär olägenhet på grund av nedsmutsning och oljud. Eslövs kommun delar inte den uppfattningen.

En boende överklagade till länsstyrelsen, som avslog överklagandet. Då överklagades ärendet till mark- och miljödomstolen.

Domstolen skickade tillbaka ärendet till länsstyrelsen med motiveringen att styrelsen inte förelagt Stehagsbon att redovisa vilka personer hon företräder.

Länsstyrelsen förklarar nu att den inte har möjlighet att ge ett sådant föreläggande. Men den har gett Stehagsbon tillfälle att lämna en redovisning.

Någon sådan redovisning har inte kommit in och därför avslås Stehagsbons överklagande för andra gången.

Senast ändrad:
2011-10-13

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se