Startsidan

Närmare 14 nya tjänster i äldreomsorgen

Närmare 14 nya heltidstjänster inrättas inom äldreomsorgen i Eslöv. Kostnaden beräknas till åtta miljoner kronor.
Vård- och omsorgsnämnden i Eslöv har de senaste åren redovisat stora överskott. En anledning är att reserver som nämnden har på flera konton inte har utnyttjats.

De reserverna används nu till en satsning på mer personal på kommunens äldreboenden. Personaltätheten ska öka från 0,6 till 0,7. Detta innebär totalt 13,9 nya heltidstjänster till äldreomsorgen.  

- Ökningen av antalet anställda påbörjas omgående, säger ordföranden Tony Hansson.

Vård- och omsorgsnämnden ger två påpekanden om ökningen av antalet anställda. Den ska genomföras på ett sådant sätt att den innebär en kvalitetshöjning för de boende.

Nämnden påpekar också att äldreboendena ska arbeta med att ge fler anställda heltidstjänst och i så stor utsträckning som möjligt inrätta heltidstjänster.

- Vi vill att fler anställda inom äldreomsorgen ska få möjlighet att arbeta heltid om de vill det, förklarar Tony Hansson .

Beslutet om mer personal i äldreomsorgen var enhälligt.

Senast ändrad:
2011-01-21

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se