Startsidan

Nära fem miljoner till asfaltering

Eslövs kommun satsar nära fem miljoner kronor på asfaltering av gator och cykelvägar i år. 26 000 kvadratmeter asfalteras.
Underhållet av gator och cykelvägar diskuterades vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde.

Underhållet är delvis eftersatt och därför ska en ny planering genomföras. Nämnden begär också två miljoner extra till asfaltering i nästa års budget.

Under våren och sommaren fick gator och cykelvägar i kommunen ny asfalt för drygt 3,5 miljoner kronor.

Asfaltering genomfördes på Grävmaskinsvägen, Södra vägen och Östergatans tunneldel i Eslöv, Rälsvägens norra del i Löberöd och parkeringsplatsen på Sallerup.

Dessutom asfalterades gång- och cykelvägen längs Sallerupsvägen och gång- och cykelvägen bakom 4H-gården i Eslöv.

I höst blir det asfaltering av Sallerupsvägen mellan Mossavägen och Hundramannavägen, cykelvägen vid Löberöds idrottsplats samt del av Tågarpsvägen.

Kostnaden för utförda och beställda arbeten uppgår till 4,79 miljoner kronor.

Senast ändrad:
2011-09-15

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se