Startsidan

Nära en miljon kronor till studieförbund

Åtta studieförbund med verksamhet i Eslövs kommun får 980 000 kronor i basbidrag för 2011. Bidraget betalas ut av Kultur och Fritid.
Följande basbidrag betalas ut: ABF 205 825 kronor, Bilda 2 279, Folkuniversitetet 172, Medborgarskolan 569 282, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 16 636, Sensus 37 730, Studiefrämjandet 23 324 och Vuxenskolan 124 754.

Bidragen baseras på den verksamhet studieförbunden hade 2006-9.

Senast ändrad:
2011-01-28

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se