Startsidan

Nämnd vill ha lägre kulturskoleavgifter

Kultur- och fritidsnämnden vill sänka Kulturskolans avgifter nästa år. Hur stor sänkning det kan bli är inte klart.
I det kommunala handlingsprogrammet 2011-14 ingår att sänka avgifterna för Kulturskolans undervisning, så att den blir tillgänglig för fler.

I budgeten för 2012 tar kultur- och fritidsnämnden upp lägre avgifter för Kulturskolan. Nämnden vill ha pengar för att täcka inkomstbortfallet.

Kultur- och fritidsnämnden vill också höja föreningsbidragen. Förslaget är att bidraget ska höjas från 6:50 till 8 kronor per deltagare i godkänd aktivitet.

I förslaget till budget finns också en miljon till en stadsfestival 2012.

Senast ändrad:
2011-08-25

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se