Startsidan

Nämnd vill ha anslag till fastigheter

Eslövs avvecklings- och saneringsfastigheter kostar nära en halv miljon per år. Två av fastigheterna finns i Löberöd.
Fyra kommunala fastigheter är aktuella för försäljning eller rivning. Den mest aktuella är brandstationen i Löberöd. Räddningstjänsten har denna månaden flyttat till en ny byggnad.

I Löberöd finns också fastigheten Hörbyvägen 1. Den fastigheten är under avveckling men det krävs en ny detaljplan för området.

Ledningscentralen i Gullarp saknar en hyresgäst och kommunen har tagit beslut om att den ska säljas.

Den fjärde fastigheten är Södergatan 22 i Eslöv, som disponeras av Lions club. Men kommunen har inte någon intäkt genom hyra.

Driftskostnaden 2011 för fastigheterna beräknas till 459 689 kronor. Servicenämnden begär nu att kommunstyrelsen anslår den summan.

Senast ändrad:
2011-05-16

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se