Startsidan

Nämnd tillstyrker pris för byggnadsvård

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är positiv till att Eslövs inrättar ett byggnadsvårdspris. Förslaget kommer från Lennart Nielsen.
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lennart Nielsen (MP) att fullmäktige instiftar ett byggnadsvårdspris.

Priset ska kunna delas ut till enskilda personer, företag, föreningar och myndigheter som bevarar byggnader och miljöer.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att det är positivt att lyfta fram och uppmuntra god byggnadsvård, användning av ursprungliga material, omsorg om kulturhistoriska värden och hänsyn till byggnader och deras omgivande miljöer.

Ett byggnadsvårdspris skulle kunna göra allmänheten mer medveten om byggnadsvård, förklarar nämnden.

I yttrandet presenteras förslag på ytterligare två pris. Det ena är ett stadsbyggnadspris som inte enbart gäller bevarande utan också nybyggnad som höjer stadens arkitektoniska ambitioner.

Det tredje är ett pris för miljömässigt hållbart byggande. Nämnden föreslår att utdelning av respektive pris sker vart tredje år.

Motionen ska behandlas av fullmäktige.

Senast ändrad:
2011-09-19

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se