Startsidan

Nämnd avstyrker mobil förskola

Barn- och familjenämnden avstyrker ett motionsförslag om en ny utredning om mobil förskola. Men politikerna är inte överens.
Fyra folkpartister har motionerat om att införande av mobil förskola i Eslöv från och med höstterminsstarten 2012 ska utredas.

Motionärerna förklarar att en mobil förskola skulle utgöra ytterligare ett alternativ för föräldrarna. Flera kommuner har mobila förskolor.

Barn- och familjenämnden svarar att en utredning om mobil förskola redan genomförts. Den visade att kostnaden blev upp till 50 procent högre än för en vanlig förskoleplats.

I princip samtliga förskolor i Eslövs kommun har tillgång till lämpliga natur- och grönområden i närmiljön, fortsätter nämnden. Flera förskolor har uttalad uteprofil.

Nämnden är tveksam till en verksamhet som bygger på att barnen ska tillbringa en stor del av sin tid sittande i en buss ute på vägarna. Det rimmar inte särskilt väl med Eslöv som Eko-kommun.

Med de motiveringarna föreslår nämnden att motionen avslås. Folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna yrkade bifall till motionen.

Senast ändrad:
2011-04-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se