Startsidan

Minskad pendling till och från Eslöv

Arbetspendlingen över Eslövs kommungräns minskar för första gången på 14 år. Drygt 11 500 personer pendlar över gränsen.
Pendlingen över Eslövs kommungräns redovisas i skriften Eslövs kommun i siffror och gäller 2009.

Statistiken visar att 7 431 Eslövsbor pendlar till arbete i annan kommun medan 4 083 personer pendlar till jobb i Eslöv.

Både in- och utpendlingen minskade under året. Senast pendlingen till och från Eslöv minskade var 1996.

Mer än hälften av de personer som pendlar ut från kommunen har jobb i Lund och Malmö. De flesta inpendlarna kommer från Lund, Höör, Hörby och Malmö.

I skriften redovisas också pendlingen till och från Danmark, där de senaste siffrorna är från 2008.

Då var det 205 Eslövsbor som pendlade till Danmark. Tre personer pendlade från Danmark till jobb i Eslöv.

Senast ändrad:
2011-07-20

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se