Startsidan

Minnesgåvor till 32 trotjänare

32 trotjänare i kommunen hyllades vid en middag i Medborgarhuset på torsdagen. Minnesgåvor delades ut till trotjänarna.
Eslövs kommun delar ut minnesgåva till personer som varit anställda under 25 år samt till personer som går i pension efter minst 20 års anställning hos kommunen.

32 personer uppfyller de kraven i år och 23 deltog i torsdagens arrangemang. Kommunfullmäktiges ordförande Bernt Nilsson, förste vice ordförande Christine Melinder och förvaltningscheferna delade ut minnesgåvorna och framförde kommunens tack.

Kommunens trotjänare kan välja mellan cykel, klocka, smycke och donation. Av årets trotjänare var det över 20 som hade valt en cykel.

I anslutning till middagen bjöds det på underhållning med sång, musik och skånska berättelser.

Trotjänarna:

Lärare 7-9 Karin Wrammerfors, Ölycke, lärare 7-9 Kerstin Nilsson, Ölycke, förskollärare Helen Ask Harrysson, Häggebo, förskollärare Kerstin Olsson, Sallerup, barnskötare Ann-Christin Lewan, Mariebo, lärare 7-9 Mikael Persson, Ekenäs, behandlingsassistent Jonny Patron, Öppenvården, barnskötare Lisbeth Doback, Norrebo.

Yrkeslärare Lennart Bengtsson, Berga, studie- och yrkesvägledare Roland Rydlund, Berga, gymnasielärare Gert Årsköld, Berga, mellanstadielärare Madeleine Bonde, Vuxenutbildningen, gymnasielärare Christine Müller, Yrkeshögskolan, yrkeslärare Carin Persson, Berga, exploateringschef Kurt Lindkvist, kommunledningskontoret, fritidskonsulent Kjell Olsson, Kultur och Fritid, parkarbetare Tommy Persson, fastighetsservice, kokerska Monica Ohlsson, måltidsservice, fastighetsskötare Leif Arne Nilsson, fastighetsservice.

Städare Birgitta Bengtsson, Kärråkra, vårdbiträde Mona Johansson, Trollsjögården, teamledare Maria Ungesson, Trollsjögården, undersköterska AnnBritt Erlandsson, Ölycke, undersköterska Helén Hansson, Resursteamet, drogrådgivare Maire Nilsson, Vuxenenheten, assistent Jeanette Söderberg, Polishuset, undersköterska Camilla Jeppsson, Kärråkra, undersköterska Lise-Lotte Lindgren, Kärråkra, vårdbiträde Gudrun Åberg, Trollsjögården, undersköterska Lena Andersson, Hemvården, undersköterska Marie Fransson, Hemvården, undersköterska Christina Cikara, Barn och Ungdom.

Minnesgåva

23 anställda i Eslövs kommun fick motta minnesgåva vid torsdagens middag i Medborgarhuset. Foto: Ulf Axelsson/Eslövs kommun

Senast ändrad:
2011-09-02

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se