Startsidan

Miljötillstånd för kraftvärmeverk

Eslöv Lund Kraftvärmeverk får bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk vid Örtofta. Markarbetena kan starta i slutet av året.
Miljödomstolen i Växjö ger bolaget tillstånd att anlägga och driva ett kraftvärmeverk med en total installerad effekt av högst 185 megawatt på fastigheten Örtofta 21:1.

I anläggningen ska ingå en samförbränningsenhet, en biobränsleenhet samt en oljeeldad hjälpångpanna. Verket ska producera både el och värme.

I domen ingår 17 villkor för verksamheten. Villkoren reglerar olika utsläpp, buller, transporter, säkerhetsfrågor med mera.

Miljödomstolen ger också ett så kallat verkställighetsförordnande. Det innebär att arbetet med kraftvärmeverket kan starta även om domen överklagas.

Senast ändrad:
2011-04-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se