Startsidan

Miljonsatsning på vattenvård

Eslövs kommun är beredd att satsa flera miljoner på fortsatt vattenvård inom Kävlingeåns avrinningsområde.
Sju kommuner, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Sjöbo har bildat ett vattenråd som ska leda arbetet med vattenvård i Kävlingeåns dalgång.

Satsningen ska pågå under tio år men har delats in i tre etapper. Efter varje etapp finns möjlighet att omförhandla samarbetsavtalet.

I satsningen ingår dammar, våtmarker, reglerad dränering, skyddszoner, åtgärder för att öka den biologiska mångfalden, rekreationsåtgärder och åtgärder för att minska översvämningsproblem.

Den årliga kostnaden för vattenvården beräknas till drygt åtta miljoner. Kommunerna ska betala 3,5 miljoner per år. Eslövs andel av kostnaden är 759 500 kronor per år i förra årets prisnivå.

Senast ändrad:
2011-03-08

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se