Startsidan

Miljonsatsning på Trehäradsvägen

Miljö och Samhällsbyggnad planerar en miljonsatsning på Trehäradsvägen. Vägen ska bli huvudstråk/infartsled i östra Eslöv.
Storsatsningen på Trehäradsvägen är ett förslag som ska diskuteras när politikerna i höst behandlar budgeten för 2012.

I det förslag som förvaltningen tagit fram ingår att vägen ska rustas upp och bli mer attraktiv för motorfordonstrafiken.

Ombyggnaden av vägen inleds nästa år med en rondell i korsningen Sallerupsvägen-Trehäradsvägen samt viss upprustning.

I planen ingår också en rondell Lundavägen-Trehäradsvägen och en rondell Östra vägen-Trehäradsvägen.

I satsningen ingår dessutom gång- och cykelvägar. Ombyggnaden ska enligt förslaget genomföras under en femårsperiod och beräknas kosta 19 miljoner.

Senast ändrad:
2011-08-02

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se