Startsidan

Miljonsatsning på ny gatubelysning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv vill satsa sju miljoner kronor på bättre och billigare gatubelysning.
Det är i budgetförslaget för 2012 som nämnden äskar sju miljoner till gatubelysning. Satsningen är den största i förslaget till investeringsbudget.

Nämnden vill ha pengarna för att köpa nya styrsystem till belysningen. Bättre styrning när belysningen är tänd och släckt minskar energiförbrukningen.

I förvaltningens strategi för bättre och billigare belysning ingår också att byta ut kvicksilverlampor mot till exempel LED-lampor.

Byte av armatur, så att ljusets koncentreras till gator, cykelvägar och trottoarer, är en annan åtgärd. Med ökad koncentration av ljuset kan ofta svagare lampor installeras.

Senast ändrad:
2011-09-22

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se