Startsidan

Miljonsatsning på besöksnäringen

2,7 miljoner satsas på "MittSkåne på kartan", ett projekt för att utveckla besöksnäringen i de tre mellanskånska kommunerna.
Bakom satsningen står kommunerna Eslöv, Höör och Hörby med ekonomiskt stöd från Leader MittSkåne. Pengarna kommer främst från EU och staten.

— MittSkåne på kartan är vårt näst största projekt, säger Katarina Borgstrand vid Leader MittSkåne. Ett av våra teman är lokal tillväxt, ett annat natur-kultur och turism-upplevelser.

MittSkåne på kartan startar den 8 februari med två träffar i Medborgarhuset i Eslöv. Då blir det presentation av hela projektet och ett par inspirationsföreläsningar.

— 250 företag i Eslöv, Höör och Hörby har fått inbjudan, säger projektledaren Pernilla Colhag. De är verksamma inom områdena bo, äta, se och göra. Dessutom har vi bjudit in kulturföreningar med många arrangemang.

— Arrangemanget är också öppet för privatpersoner som planerar att starta företag i besöksnäringen. För de som bor i de tre kommunerna är det kostnadsfritt. Det är bara att höra av sig.

Projektet ska pågå under två år. Under den perioden blir det sex föreläsningar öppna för alla som är aktiva i besöksnäringen. Dessutom planeras djupare utbildning av representanter för 30 företag.

— Intresserade får anmäla sig och sedan blir det en uttagning, säger Pernilla Colhag. Det blir en utbildning anpassad till det egna företaget, där en handlingsplan för utveckling är en del av arbetet.

Målsättningen med hela projektet är att ge företagen bättre förutsättningar att utveckla sin verksamhet och därmed locka fler besökare. Hittills har 50-talet personer anmält sig till premiärprogrammet.

Inbjudan till "MittSkåne på kartan"

Senast ändrad:
2011-01-25

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se