Startsidan

Miljonsatsning på Bergagymnasiet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill ha en fortsatt upprustning och ombyggnad av Bergagymnasiet. Totalt kan det kosta omkring 50 miljoner.
Första etappen i en storsatsning på att bygga om och rusta upp skolan pågår. Administrationens lokaler i skolans västra del byggs om till undervisningslokaler. Ombyggnaden ska vara klar till höstterminsstarten.

I andra etappen ingår nya personalrum, ombyggnad av skolans torg, lokaler för elevhälsan och en ny entrédel. Den ombyggnaden genomförs i sommar men kommer att pågå en bit in på höstterminen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslöt vid senaste sammanträdet att Bergagymnasiets upprustning ska fortsätta i resten av huvudbyggnadens lokaler inklusive aulan.

I en fortsatt satsning ingår aulan, klassrumskorridorer samt lokaler för restaurang och livsmedel. Det finns planer att flytta de utbildningarna från Sallius till Berga. Närmast ska ritningar på ombyggnaderna tas fram och kostnadsberäkning genomföras.

Senast ändrad:
2011-04-15

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se