Startsidan

Miljoner till ombyggnad av gator

Eslöv satsar i år 18 miljoner på förnyelse av gator, upprustning av grönområden och energisparåtgärder på belysning.
Det framgår av en investeringsbudget som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände vid årets första sammanträde. Totalt satsas 18 miljoner.

Den stora satsningen i Eslöv är ombyggnaden av Medborgarhusets parkeringsplats samt gator i närheten, bland annat Vävaregränd.

I budgeten finns också pengar till en ombyggnad av Malmgatan mellan Kanalgatan och torget i Eslöv. Stadsentréer ska byggas på Trollenäsvägen och Sallerupsvägen.

Satsningar på ökad trafiksäkerhet genomförs på Solvägen och Repslagaregatan i Eslöv samt i Marieholm och Örtofta. I Stehag ska arbetet med en gång- och cykelväg starta.

Senast ändrad:
2011-01-20

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se