Startsidan

Miljoner behövs till fastighetsunderhåll

Eslövs kommun behöver satsa 50 miljoner extra under en femårsperiod för att uppnå balans i fastighetsunderhållet.
Det framgår av en plan för fastighetsunderhåll som Service och Teknik tagit fram. Underhållet av en rad fastigheter är eftersatt.

Service och Teknik har i år tio miljoner till fastighetsunderhåll. De pengarna räcker inte för att hålla alla fastigheter i ett bra skick.

I utredningen föreslås att tio miljoner extra per år ska satsas under en femårsperiod. Pengarna ska användas till uppvärmningssystem, ventilation, intrimning med mera.

Dessutom behövs pengar till underhåll av tak. Eslövs kommun har flera fastigheter med så kallat platta tak, där livslängden på takbeläggningen har uppnåtts.

I utredningen föreslås också att det från år sex till år tio satsas sju miljoner extra. Pengarna ska användas till utbyte av ytskikt och utveckling av styr- och övervakningssystem.

För att underhållsnivån långsiktigt ska vara i balans krävs att dagens anslag höjs med fem miljoner per år.

Förslagen om mer pengar till fastighetsunderhåll ska behandlas i kommande budgetarbeten.

Senast ändrad:
2011-09-08

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se