Startsidan

Miljödomstolen prövar buller i Örtofta

Buller från tågtrafiken i Örtofta ska prövas av miljödomstolen. Eslövs kommun och boende i Örtofta kräver bullerdämpande åtgärder.
Kravet på bullerdämpande åtgärder i Örtofta har funnits under flera år. Eslövs kommuns föreläggande överklagades av Trafikverket, som fick rätt i länsstyrelsen.

Eslövs kommun har överklagat det beslutet till Miljödomstolen. Kommunen anser att åtgärder för att minska bullret från järnvägen i Örtofta är motiverade.

Trafikverket anser att någon nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastrukturen inte har skett i det nu aktuella fallet och att bullergränser för befintliga anläggningar ska gälla.

Boende i Örtofta reagerar starkt mot det. Om man vid anläggning av ett helt nytt spår och nya växlar kan hävda att ingen väsentlig ombyggnad har skett så kan knappast några åtgärder utmed spårvägen vara en väsentlig ombyggnad, heter det i ett yttrande till domstolen.

Under de många veckor som ombyggnaden pågick byggdes exempelvis en hög stödmur för att ge plats för det nya spåret, heter det vidare.

Hade Trafikverket i samband med denna omfattande ombyggnad samtidigt vidtagit bullerdämpande åtgärder hade de tekniska svårigheterna gått att lösa på ett smidigt sätt.

Örtoftaborna yrkar att länsstyrelsens beslut ska upphävas och att Trafikverket ska åläggas att vidta bullersanerande åtgärder i Örtofta. I det ska ingå en begränsning av de tider då rangering får förekomma.

Senast ändrad:
2011-01-31

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se