Startsidan

Mattisborgen flyttas inte till Stehag

Det blir ingen flyttning av förskolan Mattisborgen i Eslöv till Stehag. Det finns i nuläget inte behov av nya lokaler i Stehag.
Den modulbyggda förskolan Mattisborgen blev lösningen när Eslöv hade akut brist på platser i förskolan.

Barnen där får i sommar plats i den nya förskolan i Kunskapshuset och förslaget var att Mattisborgen skulle flyttas till Stehag.

Modulerna skulle ställas upp på baksidan av Stehagsskolan och byggas ihop med Gyabo. Kostnaden beräknades till 3,5 miljoner.

Nya prognoser visar att det för närvarande inte finns behov av fler förskolelokaler i Stehag. Därför blir det ingen flyttning.

Framtida behov av nya förskolelokaler i Stehag ska diskuteras när budgeten för nästa år tas fram.

Senast ändrad:
2011-04-15

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se