Startsidan

Mässa med 60-talet Eslövsföretag

60-talet Eslövsföretag presenterar sin verksamhet vid en stor mässa på Stora torg på fredag. Mässan ingår i Eslövs 100-årsfirande.
Mässan är en möjlighet för Eslövsbor och andra intresserade att få ökade kunskaper om näringslivet i Eslövs kommun.

Det handlar om vilka varor som produceras i Eslöv och vilken service som finns men även om jobb och praktik hos företagen.

Livsmedelsföretagen är en viktig del av näringslivet i Eslöv och därför är "Smaka på Eslöv" en del av arrangemanget. Företagen bjuder på smakprov ur sina sortiment.

Utställare

Senast ändrad:
2011-08-30

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se