Startsidan

Många synpunkter på vindkraftverk

Miljö och Samhällsbyggnad har fått synpunkter på 20 av 26 vindkraftsområden i yttranden över tillägget till översiktsplanen.
Ett tillägg gällande vindkraft till Eslövs kommuns översiktsplan presenterades i början av året. Tillägget ska ersätta de riktlinjer som nu finns i planen.

I förslaget ingår 26 områden som är "lämpliga" eller "mindre lämpliga" för vindkraft. Ordvalet får kritik av flera remissinstanser, som anser att det ger en felaktig bild.

Trafikverket anser att två områden vid Örtofta ska begränsas, eftersom de är i konflikt med järnvägsanläggningar. Vindkraftverk får inte placeras närmare järnväg än 200 meter.

Centerpartiet anser att små områden, där det bara finns plats för 1-2 verk, ska plockas bort eller slås samman med andra områden. Tio områden berörs av det förslaget.

Skånes ornitologiska förening anser att fyra områden är olämpliga och att ett ska begränsas. Områdena finns vid Harlösa, Löberöd och Stehag.

Försvarsmakten anser att sex områden vid Harlösa ska tas bort. De finns inom Revinges hinderfria zon, där det inte ska finnas höga objekt.

Samtidigt finns det en rad remissinstanser som är positiva till det förslag Miljö och Samhällsbyggnad tagit fram.

Förvaltningen ska nu gå igenom alla yttranden och pröva förändringar i förslaget.

Senast ändrad:
2011-04-01

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se