Startsidan

Lottning om plats i arbetsutskott

Lottning genomfördes i barn- och familjenämnden för att utse en ledamot i arbetsutskottet. Therese Granlund förlorade för andra gången.
Barn- och familjenämndens arbetsutskott har fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet behandlar främst personärenden.

Socialdemokraterna/moderaterna och centerpartiet/folkpartiet hade lika stor rätt till den femte platsen. Därför genomfördes en lottning, som centerpartiet/folkpartiet vann.

Therese Granlund var nominerad av moderaterna/socialdemokraterna till platsen. I december förlorade hon en lottning i fullmäktige om uppdraget som nämndeman.

I arbetsutskottet invaldes Lena Emilsson, Jonas Falk, Istvan Barborg, Daniel Rhodin och Per-Magnus Espgård.

Vård- och omsorgsnämnden undvek lottning genom att minska antalet ledamöter i sitt arbetsutskott från fem till tre. Men där ska ersättarna kallas till alla sammanträden.

Ordinarie i utskottet blev Tony Hansson, Lena Wöhlecke och Lesley Holmberg.

Senast ändrad:
2011-01-20

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se