Startsidan

Livlig diskussion om vindkraftverken

Debatten om vindkraftverk blev livlig när Eslövs förslag till ny plan presenterades på torsdagen. Ett nytt möte anordnas på torsdag.
I den nya planen för vindkraft redovisas att 20-talet nya verk kan byggas. 26 områden är eller kan bli aktuella för vindkraftverk.

Intresset för det första informationsmötet om planen var överraskande svalt. 15 personer kom till Stadshuset för att få veta mer.

Debatten under kvällen handlade bland annat om avståndet vindkraftverk-bostäder, satsning på andelsverk, säkerheten och möjligheterna att bygga verk i skogsområden.

- Vi har gränsen 500 meter mellan vindkraftverk och bostäder, säger avdelningschef Anna Lyhagen. Men det viktiga är att bullergränsen 40 decibel inte får överskridas, inte antalet meter.

Någon diskussion om de enskilda områdena blev det inte. De som har synpunkter på valet av ett eller flera områden uppmanas att yttra sig skriftligt.

- Vi tar emot skriftliga yttranden till och med den 18 mars, säger Anna Lyhagen.

Det andra informationsmötet om vindkraftsplanen anordnas i Stadshuset på torsdag kl. 18.30.

Senast ändrad:
2011-02-25

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se