Startsidan

Lättare använda e-tjänsterna för barnomsorgen

E-tjänsten för barnomsorg, förskola, fritids och familjedaghem, har fått ett nytt utseende och blivit lättare för dig som medborgare att använda. Numera möt du av olika namnflikar för vårdnadshavare och barn samt en meny med val för de olika tjänsterna.
Läs mer

Senast ändrad:
2011-06-29

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se