Startsidan

Länsstyrelsen vill bromsa planarbete

Det är för tidigt att ta fram en detaljplan för kvarteren Örnen och Fasanen i centrala Eslöv. Det anser länsstyrelsen.
Miljö och Samhällsbyggnad hos Eslövs kommun har presenterat ett program för en ny detaljplan för de båda kvarteren. I området finns bland annat tidigare spritfabriken.

Men länsstyrelsen vill bromsa arbetet med den planen. Innan arbetet med detaljplanen fortsätter bör den fördjupade översiktsplanen för Eslöv öster om järnvägen vara klar.

Frågorna om ändrad markanvändning i nu aktuellt planområde och om framtiden för industrispåret kan få stor betydelse för markanvändningen generellt öster om järnvägen, förklarar styrelsen.

Därför vore det olyckligt att föregripa översiktsplanearbetet i dessa frågor. Kommunen bör avvakta de utredningar och ställningstaganden som framkommer genom arbetet med översiktsplanen.

Senast ändrad:
2011-02-03

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se