Startsidan

Länsstyrelse avgör ärende om sikt

Dålig sikt vid en fastighet i Holmby har blivit ett ärende för länsstyrelsen. Eslövs kyrkliga samfällighet överklagar att negativt förhandsbesked.
Eslövs kyrkliga samfällighet vill sälja en tomt i Holmby och köparen vill bygga ett bostadshus på tomten. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav negativt förhandsbesked om huset.

Anledningen var att Trafikverket förklarat att en ny anslutning för aktuell fastighet till väg 104 inte kommer att medges. Sikten är inte tillräckligt bra.

Trafikverkets riktlinje är att vid en punkt tre meter in på anslutningen ska det vara 110 meter fri sikt åt båda hållen. I Holmby är det ett höga plank som skymmer sikten.

Kyrkliga samfälligheten anser att Trafikverkets yttrande är formellt fel. Det finns redan en utfart från tomten till väg 104.

Länsstyrelsen får nu avgöra om det kan byggas på tomten.

Senast ändrad:
2011-04-13

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se