Startsidan

Landshövdingen till näringslivsdagen

Landshövding Göran Tunhammar talar om "Behöver Skåne Eslöv" vid näringslivsdagen i Hotell Stensson den 2 september.
I det ursprungliga programmet för näringslivsdagen ingick att kommunalrådet Ilmar Reepalu skulle tala om relationen Malmö-Eslöv. Men han har fått förhinder.

Landshövding Göran Tunhammar ska prata om vikten av städers samarbete för att skapa ett bra näringslivsklimat för regionen och dess invånare.

Näringslivsdagen inleds klockan 13.00 med att kommunalrådet Cecilia Lind presenterar Eslövs vision "En blomstrande och växande näringslivskommun".

Finansmannen Erik Penser samlat därefter med Thomas Frostberg om Eslöv-London, vad det inneburit att vara en del av Eslöv och i vilken utsträckning Eslöv finns i Erik Pensers liv idag.

Sven Landelius, ordförande för ESS, talar om Eslöv-Världen, framtiden tillhör Eslöv — och övriga skånska kommuner som rustar sig inför ESS.

I arrangemanget ingår också en diskussion om Eslövs nya vision för näringslivet. Carina Lövdahl, Inger Kvant, Christina Cederskär och Henric Blomsterberg medverkar.

Seminariet avslutas med att Ingrid Landgren, Procordia, talar om innovation som en framgångsfaktor under rubriken Goda Eslöv.

I näringslivsdagen ingår också en stor företagsmässa på Stora torg klockan 12.00-18.30. Nära 60 Eslövsföretag presenterar sin verksamhet.

Programmet

Senast ändrad:
2011-08-17

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se