Startsidan

Lägre statsbidrag till Bergagymnasiet

Sänkt statsbidrag kan drabba Bergagymnasiets verksamhet nästa år. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill ha kompensation.
I samband med gymnasiereformen infördes ett effektiviseringskrav för skolorna. Målet är att fler elever ska klara utbildningen under den planerade perioden.

Om genomströmningen i gymnasiet ökar så minskar kostnaderna. Därför minskas statsbidraget till gymnasieskolorna.

För Bergagymnasiet del handlar det om 1,8 miljoner kronor nästa år. Det kan innebära att sparåtgärder måste genomföras.

När gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behandlade budgeten för nästa år fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för prioriteringar.

Gymnasie- och vuxenutbildningen i Eslöv beräknas kosta 160 miljoner nästa år.

Senast ändrad:
2011-09-30

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se