Startsidan

Lada i Flyinge kan bli möbelaffär

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv ger positivt förhandsbesked till att en lada i Flyinge blir möbelaffär.
Ladan på fastigheten Östra Gårdstånga 7:6 utgör genom sitt läge en "stadsport" till Flyinge. Den ligger på en större lantbruksfastighet, nära allmän väg.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är positiv till att ladan används för begränsad handelsverksamhet. Det kan skänka nytt liv åt byggnaden.

Samtidigt förklarar nämnden att verksamheten inte får alstra för mycket trafik. En ny utfart med bättre sikt måste ordnas om satsningen ska genomföras.

Nämnden anser också att utformningen av den tilltänkta verksamheten bör hållas enkel och anpassas till ladans och tomtens förutsättningar.

Senast ändrad:
2011-04-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se